De wereld van Massimo Pietrobon
         
Ik kreeg dit kaartje opgestuurd van een kennis. De wereld, zoals die er ongeveer 300 miljoen jaar geleden uitzag. Dit supercontinent heet in de geografie Pangea. De Italiaanse ontwerper Massimo Peitrobon tekende de huidige landen erin. Volkomen irrealistisch natuurlijk, maar toch ook weer creatief en heel leuk.  Nederland bijvoorbeeld grenst bijna aan Groenland.

Alfred Wegener


De Pangeatheorie werd al in de zeventiend eeuw gelanceerd, toen wetenschappers wereldkaarten bestudeerden en opmerkten dat de kustlijnen van de diverse continenten vrijwel geheel in elkaar pasten.  Het zou zeer aannemelijk zijn, dat die continenten uit elkaar gedreven waren.
      Later werd die theorie bevestigd en het was de Duitse meteoroloog en aardwetenschapper Alfred Wegener, die vaststelde dat alle continenten ooit aan elkaar lagen. Iets dat ook werd bevestigd door biologen, die opmerkten dat in die continenten dezelfde diergroepen voorkomen.


Pangea Ultima


Het is overigens volgens veel geologen en geografen waarschijnlijk zo dat die continenten in de toekomst weer aan elkaar zullen groeien. Dat zou over zo’n 250 miljoen jaar het geval kunnen zijn. Men noemt dit Pangea Ultima.