24 Mini-Provincies

Ik schreef gisteren een stukje over de parlementariëer Lambert Giebels, die in 1974 een bijzondere kaart van Nederland aan zijn kinderen liet zien. Meneer Giebels had op die kaart de provincies afgeschaft en Nederland opgedeeld in 44 zogeheten maxi-gemeentes. Zijn zoon Robert –parlementair redacteur van De Volkskrant- had daarover in zijn krant geschreven.
     
Minister Gaius de Gaay Fortman van Binnenlandse Zaken nam aanvankelijk het plan over en wilde 44 bestuursrayons in het leven roepen. Toen hij daar onvoldoende steun voor kreeg kwam hij met een plan om Nederland op te delen in 24 Mini-Provincies. Ik schreef gisteren dat ik dat kaartje niet in mijn bezit had. Maar Robert Giebels was zo aardig om mij onderstaand kaartje op te sturen.