Audio (6)hier

 Een ode aan Vlieland.
J.J. Slauerhoff was een dichter van verlangen.
      Hij vond nergens ter wereld rust. Hoewel: Enigszins op Vlieland. 
Hij schreef er in diverse gedichten over.
      Zijn gedicht Dorp aan Zee heb ik in 2003 regel voor regel letterlijk en figuurlijk nagelopen. Ga naar