Van Stavoren naar Lemmer

Image In 1914 verscheen één van de beroemdste boeken van Jac.P.Thijsse, onze eigen godfather van natuur en milieu. Hij liep en fietste met zijn echtgenote langs de kust van de toenmalige Zuiderzee.
      Thijsse schreef hierover op zijn kenmerkende gezaghebbende toon in het Verkade-album ’Langs de Zuiderzee’ met tekeningen en prenten van Jan Voerman jr., W.R. Wenckebach en Edzard Koning.
In het voorbericht schrijft Thijsse ondermeer:
      ‘Ga nu de Zuiderzee zien, eer het te laat is. Want lang zal 't niet duren, of groene polders vervangen de kabbelende golfjes.
En:
      ‘We hebben ons bij het samenstellen van dit album beperkt. En als ge nu zelf de zee gaat bevaren en haar oevers betoeren, dan kunt ge ‘t genoegen hebben, nog veel meer nieuws erbij te ontdekken’.

Laaxum & Kippenburg  

In 1990 hebben Klaas Vos en ik voor de VPRO-radio de tocht van Thijsse nagelopen en hadden inderdaad het genoegen om nieuwe dingen te ontdekken. We maakten er vijf programma’s over.
      Het eerste deel gaat van Stavoren naar Lemmer. Wij spreken met een markante visser, die nog actief was voor de afsluiting van de Zuiderzee in 1932, bestijgen het Roode Klif, komen langs het huisje in Laaxum waar Rudi van Dantzig in de tweede wereldoorlog ondergedoken was ('Voor een verloren soldaat') , belanden via het Oude Mirdumerklif bij de toren van Nije Mirdum en ontdekken ergens ver buiten de bebouwde kommen de begraafplaats van het Ambonezenkamp dat ooit gevestigd was bij Kippenburg langs de weg van Balk naar Koudum.