Verscholen dorpje achter wallen en grachten  

Retranchement is een opmerkelijk kustdorpje in Zeeuws-Vlaanderen. Opmerkelijk, omdat het ruim verscholen ligt achter goed bewaarde wallen en grachten. Je kunt over die wallen een wandeling maken van bijna vijf kilometer. Je komt dan door een aardig natuurgebied, langs de grachten en af en toe een grenspaal, want Retranchement raakt België.
      Er is een aantal Rijksmonumenten en de horeca is voor zo’n klein dorp met nog geen 400 inwoners, goed vertegenwoordigd.  


Ned. Hervormde kerk

  
DE kerk stamt uit 1630.

Markt


Gemeenteschool

De vroegere gemeenteschool is nu het dorpshuis d’Ouwe Schole

Ingang

             
Standerdmolen

Ook deze Standerdmolen is uit de zeventiende eeuw (1643)

Grenspaal


De wallen rond Retranchement (Frans voor Verschansing) werden op last van Prins Maurits aangelegd in de tachtigjarige oorlog. Het werd extra versterkt met twee forten en drie bastions. In de Franse tijd werden de wallen nog eens extra versterkt

Parlevinker


Steakhouse met tuinterras