Blijmoedig de afvalschenders weerstaan

      

Ik ging de hond van mijn dochter uitlaten en kwam ineens deze dichtregels tegen. Op een prullenbak in de Broekpolder, die een stukje buiten de kern van Vlaardingen ligt. Vooral dat wat ouderwetse woord blijmoedig trof mij.
      Waarom stond deze tekst op een afvalbak?

Het was geen actie van milieuactivisten ofzo, want onderop stond ‘’Text Message; gemeente Vlaardingen’’.
  
     
Die gemeente begon in 2006 dit initiatief. Op de landelijke gedichtendag verschenen op 600 bakken 20 dichtregels.
Natuurlijk werden die bakken soms doelwit van hufters en afvalschenders, werd de verf aangetast door regen, sneeuw en hagel en werden er soms graffiti-teksten overheen gespoten.
      Er kwamen mede op initiatief van de Stichting Anders Denken ook weer nieuwe teksten.
Maar deze bak heeft het gehouden. Jammer alleen, dat de naam van de bedenker er niet bij staat.


Een verwilderde gifbelt

      

De hond, die de Hongaarse naam Gyorsan draagt en inmiddels al een dagje ouder is, heeft het overigens altijd wel naar zijn zin in De Broekpolder. Het is een nogal bijzonder natuur- en recreatiegebied aan de noordrand van Vlaardingen. Richting Midden Delfland. Een behoorlijk ruig verwilderd terrein..
      Er zijn natuurlijke paden, maar tegenwoordig ook schelpenpaden, ruiterpaden, routes voor mountainbikes en een enkel ‘gewoon’ fietspad. De populieren, die voor de productie werden geplant zijn grotendeels verwijderd zodat er een landschap is ontstaan met een diversiteit aan bos, struiken, kruiden en water. Een tijdje geleden is een klauterwoud voor kinderen geopend.

       Ooit moesten hier woningen komen, maar dat werd verhinderd omdat de grond ernstig vervuild is. Tussen 1958 en 1976 werden hier namelijk grote hoeveelheden giftig slib uit de Rotterdamse haven gedumpt met als gevolg dat het gebied hoger ligt dan de omgeving.

Er zitten zware metalen in de grond en giftige bestrijdingsmiddelen als Aldrin en Dieldrin.
  
     

   Sinds 2004 wordt het gebied spaarzaam beheerd. Het productiebos is dus goeddeels verdwenen en er is ook geen landbouw meer.

       In de sloten drijven opvallend grote hoeveelheden kroos.

Delen van het gebied worden kort gehouden door er Kempische Heideschapen te laten grazen.
      Zo’n gebied wordt dan tijdelijk afgezet met schrikdraad.

  

Het gif zit zo diep onder de oppervlakte, dat er voor die schapen geen gevaar is. Er zitten ook talrijke muizen en mollen en er zijn konijnenholen, zodat honden kunnen graven en speuren
Dode takken en omgevallen bomen worden niet weggeruimd, waardoor het gebied blijft verwilderen.
      Een laatste telling leerde bijvoorbeeld dat er hier al 78 broedende vogelsoorten zitten.