De Rumoirt-schorren op Sint Philipsland

Ze liggen buitendijks aan de noordzijde van het Zeeuwse schiereiland Sint Philipsland: de Rumoirt-schorren. Rumoirt staat in het plaatselijke dialect voor Ruim Oord. Het is een prachtig gebied met zoutwatervegetatie, want de schorren liggen ten zuidwesten van de Krammersluizen.  Er groeit hier bijvoorbeeld Zeealsem, Strandwelde, Gewone Zoutwelde, Lamsoor, Zeekraal en Engels Slijkgras.
      Interessant gebied ook voor voegelaars. Je kunt het gebied bekijken vanaf de dijk. Daar is een soort wandelroute over onverharde paden. Mensen kunnen hun waarnemingen doorgeven. Over vogels, insecten en andere beestjes.

Zo kan ik melden dat hier de afgelopen tijd ondermeer zijn gesignaleerd:
Watersnip, Torenvalk, Oeverpieper, Rietgors, Pijlstaart, Wulp, Tureluur, Kuifduiker, Slechtvalk, Kleine Bijvlieg, Veelstippig Aziatisch Lieveheersbeestje, Ruitzandwants, Strandkrab, Lepelaar, Grote Zilverreiger, Kleine Zilverreiger, Koninginnepage, Schorviltbij, Schorzijdebij, Pluimvoetbij, Herfstblaaskop,  Scholekster, Reuzenstern, Visarend, Tapuit, Bonte Strandloper, Kanoet, Kerkuil, Zwarte Ruiter, Middelste Zaagbek, Blauwe Reiger, Buizerd, Graspieper, Putter, Bergeend, Zilverplevier, Steenloper, Bonte Strandloper, Smient, Wilde Eend, Geoorde Fuut en Aalscholver.

      Er lopen hier ook nog koeien.