De dolende zeiler

 

                                 Een tanker golft; de zeiler reeft
                               De watersport wordt vol beleefd
                                  Containers volgen in ’t gareel
                                   De zeiler wordt het nu teveel  


 

Dichter bij de grond.

Vindsels 1 t/m 30

Vindsels 31 t/m 60

Vindsels 61 t/m 72