Rust & ruis


                                     Die korenmolen voor de sluis

                                         brengt rust en zekerheid
                                 maar windmolens en hun gedruis
                                     zorgen voor ruis en narigheid


 

Dichter bij de grond.

Vindsels 1 t/m 30

Vindsels 31 t/m 60

Vindsels 61 t/m 78