Proletarische rariteiten in West-Duitsland

In de jaren zestig en zeventg van de vorige eeuw was een aanzienlijk deel van ''links Nederland'' tegen de NAVO. We moesten er zo snel mogelijk uit.
      Niet alleen aanhangers van de PSP vonden dat, maar ook binnen de P.v.d.A. hoorde je die geluiden. Anno 2022 zijn ze verstomd. De PSP bestaat al lang niet meer en de P.v.d.A. is een gemarginaliseerde partij geworden. 
      In Duitsland was het anti-NAVO sentiment bij links nog veel groter. Angstaanjagend groot zelfs. Het zou Poetin hebben aangesproken.  

Ik vond bijvoorbeeld deze geteisterde poster. Ooit gekregen van ''een paar kameraden'' om er het liefst een stukje over te schrijven in de ''linksige'' Volkskrant, waar ik toen redacteur was..

Het is een uitgave van Rote Hilfe West-Berlin. Verschenen in 1972.
      Rote Hilfe was een organisatie in het voormalige West-Duitsland, die zich specialiseerde in steun aan allerlei extreem linkse groepen.
De kwaliteit van deze vijftig jaar oude poster is niet zo goed.
      Maar kijk eerst even naar die symbolen, dan zal ik daarna melden wat er allemaal onder staat.      
U kunt u er dan pas wat lacherig over doen.


 

 

Proletarische Embleme

Linksboven de wereldbol met geweer: Bewegung 2 Juni.

Daarnaast de tralies met zaag: Komitee für Fluchtversuche

Wereldbol met gitaar: Gruppe musikalischer Terroristen

Knuppel met kogel en slaghoedje: Verein militanter Kugelbrüder

Tralies met geweer: Knastbefreiungsfront

Wereldbol met geweer en sikkel: Power to the Bauer; Landguerilla

Potlood met wapen: Proletarische Fälscher Berlin

(In de cirkel staat: Der Schweinepräsident in Berlin gevolgd door SS-teken)

Wereldbol met geweer en steeksleutel: Revolutionäre Fleissband-Saboteure.

Rechtsonder kan de bezitter van de poster zijn eigen symbool maken.

(Platz für eigenen Vorschlag)

 

Het was natuurlijk niet toevallig dat dit soort organisaties in Duitsland wortel schoten. Het was in de zestiger- en zeventiger jaren een soort reactie op de Tweede wereldoorlog.
      Alles wat leek op kapitaal, orde, militarisme, christelijke deugdzaamheid, politie-uniform, Amerikaans imperialisme of uitingen van rechts-conservatief gedrag werd niet alleen verworpen maar moest ook bestreden worden.

Maoïsme, Trotskisme, Stalinisme, Marxisme, Leninisme en Communisme werden in verschillende toonaarden verheerlijkt en bewierookt.  
      Solidariteit met onderdrukten, minderheidsgroepen, arbeiders en proletariërs
in het algemeen werd alom gepredikt.

 Dit leidde ondermeer tot extreem geweld, bomaanslagen, roofovervallen, ontvoering en moord.
      De Rote Hilfe was in West-Duitsland de laatste organisatie die de RAF (Rote Armee Fraktion) van Andreas Baader en Ulrike Meinhof bleef steunen.