Stokrozen in steen

  


                                        De stokrozen staan in het steen
                                                 te blozen aan de rand
                                           rood en wit zijn hier ineen
                                                gewikkeld aan de kant

 

Dichter bij de grond.

Vindsels 1 t/m 30

Vindsels 31 t/m 60

Vindsels 61 t/m 90

Vindsels 91 t/m 120

Vindsels 121 t/m 125