Zandsporen aan zee


                                      De kustlijnen te Vlissingen
                                    zijn zandsporen van schuim
                               van schepen die hier mededingen
                                     en flatgebouwen zonder duin

 

Dichter bij de grond.

Vindsels 1 t/m 30

Vindsels 31 t/m 60

Vindsels 61 t/m 90

Vindsels 91 t/m 120

Vindsels 121 t/m 140