Zelfkennis

Het was zondag 11 februari 2007. In het programma Buitenhof noemt tweedekamerlid Jacques Tichelaar zichzelf een rat. En passant noemt hij zijn CDA-collega Maxime Verhagen ook een rat.
      Beide ratten hebben een rol gespeeld in de totstandkoming van het Kabinet Balkende IV, bestaande uit CDA, P.v.d.A. en Christen Unie.
Tichelaar dus.
      Commissaris van de Koning in Drenthe.
Schoof zijn schoonzuster naar voren voor een herinrichtingsklusje. Toen hij door de mand viel, gaf hij eerst de schuld aan een ambtenaar. Maar toen de Volkskrant en het Dagblad van het Noorden met nieuwe feiten kwamen, moest hij wel toegeven.

Jacques Tichelaar dus. Volgens eigen zeggen EEN RAT.


Op 13 februari 2007 schreef ik daar al eens dit stukje over:

Ratje Tichelaar

Een merkwaardige ontboezeming kwam zondag van Jacques Tichelaar, die namens de P.v.d.A. mede-onderhandelaar was bij de totstandkoming van het nieuwe regeerakkoord. Hij noemde zichzelf in Buitenhof een rat. En weet je wie ook een rat was? CDA'er Maxime Verhagen. 'Wij zijn twee ratten', benadrukte Tichelaar nog maar eens
      Of 'ie daar een voorbeeld van kon geven, vroeg Peter van Ingen. 'Nou', zei Tichelaar ,'Maxime begon vlak voordat wij het akkoord zouden tekenen weer over het generaal pardon. Dat ging volgens hem toch wel erg ver. 'En weet je wat ik toen deed', zei Jacques parmantig  'Ik  begon heel hard te lachen'. Volgens hem was toen het ijs gebroken.
      Wat daar nou zo ratachtig aan was begreep ik niet, maar Van Ingen ging daar -zoals wel vaker- niet op in. Hij las een nieuwe vraag van zijn lijstje voor.  Wat nu verder de politieke ambities van Jacques waren. Wel: hij zou niet toetreden tot het kabinet, maar was eventueel in voor het fractievoorzitterschap in de Tweede Kamer.
      Hoewel: eigenlijk was deze functie voorbestemd voor een vrouw. Tichelaar keek een beetje vies en noemde Sharon Dijksma en Nebahat Albayrak. Natuurlijk wist hij al, dat deze dames vrijwel zeker naar het nieuwe kabinet gaan en dat andere vrouwelijke kandidaten zich niet zullen aandienen. Dan kan men een beroep doen op Tichelaar, die zich welwillend zal opofferen. De rat heeft het allemaal uitgedacht.

Soms loopt het wel eens anders in de ratrace. Ik hoop het dit keer van harte.

Goedemorgen!