Functionele onzin


Nederland telt ongeveer 250.000 analfabeten; mensen dus die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven. Er zijn voorts 1.3 miljoen laaggeletterden, mensen die moeite hebben met lezen en/of schrijven. In totaal is dit 9.4% van de bevolking.

      Zo’n 25 jaar geleden was dit 7%. Men hanteerde toen het begrip functioneel analfabeten.

We zijn er in een kwart eeuw dus eerder achter- dan vooruit op gegaan. Dit ondanks cursussen die op tal van plekken in dit land gegeven worden.

      In de jaren 1984-‘88 gaf het steunpunt Volwasseneneducatie in Den Haag een kwartaalblad uit voor medewerkers van alfabetiseringscursussen.
      Het blad heette SCHRIFT en had een vaste columnist: Ronnie Glas. Soms Ronnie Glass.
Dat was ik.

Ik heb een aantal nummers teruggevonden met die columns. Ze zijn volgens mij merkwaardig genoeg niet of nauwelijks gedateerd. Oordeel zelf. Ik zal er de komende tijd een aantal publiceren.

      Uit nummer F van november 1985. Over de zin en onzin van een -on-zinnige zin.

 

Spinsels M: Dyslexie & schroevedraaiers

Spinsels N: Kankeren op niveau

Spinsels (H): Troonredes & leesplezier