DIGITAAL ERFGOED

Je gaat met pensioen. Je hebt een omvangrijk archief, dat is opgeslagen in gestapelde zakken & dozen. Je hebt met grote regelmaat dagboeken bijgehouden en je hebt zo’n 2.000 cassettebandjes aan ruw materiaal voor radioprogramma’s. Bestaande uit interviews, reisimpressies, monologen, muziek, straat- en omgevingsgeluid, uitzendingen en presentatiebeurten.
      Je hebt zeven opgroeiende kleinkinderen. Je hebt diverse passies en je volgt het één en ander nog op de voet. Je schrijft graag en probeert zo goed mogelijk te fotograferen.
      Je besluit op 10 februari 2007 geheel in het kader van de tijdgeest om al dat materiaal te gaan verwerken op een WEBLOG.

      Je bent bijna negen jaar bezig en krijgt dan –zonder daar om gevraagd te hebben- een bericht van de Koninklijke Bibliotheek, dat je blog wordt aangemerkt als ‘’digitaal erfgoed’’ en voor volgende generaties door dat Instituut zal worden gearchiveerd.

Je bent vereerd.


Hieronder het bericht
:

 

Geachte heer Van den Boogaard

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s):
https://ronaldvandenboogaard.nl/


Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 14 februari 2016. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB. Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.

De KB zal uw site archiveren met behulp van het programma Heritrix [1]. Deze software is zo ingesteld dat uw webserver er weinig tot geen last van zal ondervinden. We streven er naar om de webpagina's op het toegankelijke deel van de site zo volledig mogelijk te archiveren. Eventuele beperkende aanwijzingen in het zgn. robots.txt-bestand [2] zullen we daarbij negeren.
Wij hopen dat u mee wilt werken aan dit initiatief.


Met vriendelijke groet,

Lucinda Jones
Hoofd Collecties
Koninklijke Bibliotheek