Zeerotondes & sloopgehuchten


Paardekastanjebloedingsziekte

In zijn mooie serie Boom voor boom in NRC-Handelsblad signaleert Koos van Zomeren een nieuwe bloedingsziekte bij de paardekastanjes. Het gaat om een bastinfectie, die veroorzaakt wordt door een bacterie. De boom probeert deze ziekteverwekker uit te drijven en begint een op bloed gelijkende substantie te lekken.


Zeerotonde

De aanlooproute in zee naar de Rotterdamse haven wordt veiliger gemaakt. Ondermeer wordt zo’n vijftien kilometer uit de kust voor Hoek van Holland een ‘verkeersrotonde’ in de Maasgeul aangelegd. ‘Een’volgens de Rotterdamse havenmeester Jaap Lems, ‘nieuw concept’ in de scheepvaart. Schepen die vanuit diverse richtingen over de rotonde worden geleid maken ten opzichte van elkaar een kleinere hoek dan op een kruising. Bij een eventuele aanvaring zal dan volgens Lems slechts sprake zijn van een ’schampschot’.


Sloopgehucht

De Groningse gemeente Reiderland wilde in samenwerking met de woningcorporatie Acanthus het Groningse gehucht Ganzedijk slopen. Een dijk met 57 woningen, waarvan een aantal leeg staat. Bij de provincie schrokken ze zich rot van die plannen. De dijkbewoners trouwens ook.
      Er volgde een opmerkelijke actie, die in het land veel aandacht kreeg. Gevolg: het sloopgehucht bleeft gespaard en de betrokken wethouder moest aftreden.


Taboekabinet

Vrij Nederland neemt het vierde kabinet Balkenende na een jaar de maat. Het weekblad constateert dat we hier van doen hebben met een taboekabinet. Er is een aantal taboes, waar zelfs niet over gesproken mag worden. Bijvoorbeeld het Irak-onderzoek, het ontslagrecht, de gekozen burgemeester en de hypotheekrenteaftrek.


Mediageneraal

In Parijs is onder de gouden koepel van Les Invalides aan de Seine een museum geopend ter ere van Charles de Gaulle. In een artikel van René Moerland in NRC-Handelsblad wordt De Gaulle een echte mediageneraal genoemd. Hij ging heel strategisch met beeldvorming om, hield tijdens de tweede wereldoorlog intrigerende radiotoespraken, publiceerde in 1954 zijn memoires als opmaat voor een politieke carrière en introduceerde als president persconferenties.


Blaasbes

Het supplementenbedrijf PK Benelux introduceerde Lucovitaal Cranberry Forte met daarbij de aanprijzing: ‘voor een gezonde blaas’. De Keuringsraad Koag/Kag reageerde onmiddellijk: elke aanprijzing in een advertentie die verwijst naar ’t genezen van een ziekte is in strijd met de Europese regels en de Nederlandse Warenwet. De blaasbes mag wel een vage aanduiding krijgen als bijvoorbeeld: ‘ondersteunt een gezond milieu in de blaas’ of ’voor een goede blaasfunctie’.


Rollator-Tomtom

Image Studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen ontwikkelden een rollator met een navigatiesysteem. Het ziet eruit als een soort laptopscherm dat gemonteerd is op een rollator. ‘Het systeem wijst’ aldus Rianne Peek in De Volkskrant ‘de weg middels eenvoudige spraakaanwijzingen en een pijl op het scherm. De rollator-tomtom werkt in gebouwen, waar speciale apparatuur is aangebracht. Als een bejaarde bijvoorbeeld naar de w.c. wil, drukt hij het pictogram van het toilet in op het scherm. Er verschijnt dan een pijl die de weg wijst. Een stem zegt: ’Rechtsaf, linksaf of rechtdoor’.Waterverfoplossing

Kete Kervezee is de eerste voorzitter van de nieuw opgerichte PO Raad, een nieuwe brancheorganisatie van het basisonderwijs. In een interview in De Volkskrant constateert zij dat nogal wat nieuwe mensen het onderwijs weer snel verlaten vanwege bijvoorbeeld de werkdruk. Er lijkt volgens haar sprake te zijn van een neerwaartse spiraal. ’’Als je geen goede mensen hebt, kun je nieuwe collega’s niet goed opleiden. En: ‘voor je het weet zijn waterverfoplossingen nodig, die de kwaliteit verder verdunnen’.


Lachkunstenaar

In Parijs is Henri Salvador overleden. De Franse correspondent Ariejan Korteweg schrijft een in memoriam in De Volkskrant. ‘Dat hij zong, grappen maakte en liedjes schreef was allemaal mooi meegenomen. Maar zijn grootste roem dankte hij aan zijn lach. ‘Hij was een lachkunstenaar met een enorm register. Er was een golvende galm die van diep van binnen omhoog leek te kolken.’