Facts and figures


De interactie van algoritmes binnen de dwingende ketenbesluitvorming is divers en complex. Artificiële intelligentie kan dan evalueren tot een basisconcept voor geautomatiseerde besluitvorming. Daarom moeten we de facts and figures zo programmeren dat het algoritme altruïstisch is ...