Het Toilet & acht sandwichborden

 

Een kort gedicht is géén spreekwoord, géén tegeltjeswijsheid, géén gezegde, géén frase, géén spreuk, géén SMS‘je, géén tweet.   
      Een kort gedicht consumeer je als opmaat tot pure poëzie.

Een kort gedicht verhoudt zich tot een spreuk als

El Dorado Rum tot Heineken Pils

 

Van Simon Vestdijk


Het toilet

Terwijl de kapitein zich ‘t leer omgordde

Voor ‘t eerst belast met reeg’len der parade,

Zag hij ineens op straat acht Sandwichborden

Die, uit den pas, voorbij zijn venster traden.

 

Korte gedichten

 

1. Hans Sleutelaar: Gedicht

(Van Coquilles St. Jacques tot Fricandellen)

2. Joost van den Vondel: Grafschrift op zichzelf

(Van Lionel Messi tot Jan van Halst)

3. Multatuli: Grafschrift op Thorbecke
(Van Katja Schuurman tot Catherine Keyl)

4. A.C.W. Staring; Meester & leerling

(Van New York tot Albuquerque)

 5. Anoniem: Olla Vogala
(Van J.J.Slauerhoff tot Rhijnvis Feith)