Een giraffe aan de haven

     

Jan Eijkelboom (1926-2008) woonde lang in Dordrecht. Hij was daar ereburger en eerste stadsdichter.
      In het onderstaande gedicht heeft hij zich laten inspireren door dit beeld van Henk Visch.
Het staat aan de Houttuinen in Dordrecht.

Van Jan Eijkelboom

De giraffe

Er zijn dieren die echt niet kunnen
maar er in ’t echt met zachte nadruk zijn.

Deze onhandigste aller grazers
steekt liever zijn kop in het lover.

Maar let op: de klimmende velden
van tabaksbruine vlekken

maakten plaats voor het groenig patine
van een tijd die nog langzamer gaat

dan de geduldige regelmaat
van onze seizoenen. En waar

hij op de keien staat, staat hij
bij alle onwaarschijnlijkheid

volmaakt natuurlijk op zijn plaats.

   

 
Klik HIER voor alle ZoekPoëzie