Van Hiëronymus van Alphen
(1746 - 1803) 

 

De pruimeboom

Ene vertelling


Jantje zag eens pruimen hangen,

o! als eieren zo groot.

't Scheen, dat Jantje wou gaan plukken,

schoon zijn vader 't hem verbood.

Hier is, zei hij, noch mijn vader,

noch de tuinman, die het ziet:

Aan een boom, zo vol geladen,

mist men vijf zes pruimen niet.

Maar ik wil gehoorzaam wezen,

en niet plukken: ik loop heen.

Zou ik, om een hand vol pruimen,

ongehoorzaam wezen? Neen.

Voort ging Jantje: maar zijn vader,

die hem stil beluisterd had,

Kwam hem in het lopen tegen,

voor aan op het middelpad.

Kom mijn Jantje! zei de vader,

kom mijn kleine hartedief!

Nu zal ik u pruimen plukken;

nu heeft vader Jantje lief.

Daarop ging Papa aan 't schudden

Jantje raapte schielijk op;

Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen,

En liep heen op een galop.

 

[ Proeve van Kleine Gedigten voor Kinderen , 1779 ]

 

 

Vader & Zoon 

 

1. Willem Wilmink: Vader

2. Jan Eijkelboom: Achteraf

3. Alain Teister: Correspondentie

4. Klaas Vos: Vader Ronald

5. Rutger Kopland: (Zonder titel)

6. Willem Hussem: (Zonder titel)

7. Eddy van Vliet: (Zonder titel)

8. Bob Dylan: A Hard Rain's A-Gonna Fall

9. Cees Buddingh': Soms, 's avonds

10. J.B. Charles: Ik ben mijn eigen vader

11. Hans Lodeizen: voor vader

12. Simon Vestdijk: De overlevende

13. Paul Snoek: Mijn vader

14. Jan Arends: (Zonder titel)

15. Boudewijn de Groot: Hoe sterk is de eenzame fietser

16. Seth Gaaikema: Pastorie

17. Simon Carmiggelt: Mijn zoontje

18. Johan de Molenaar: Ik vroeg....