Loki toch!

Gisteren schreef ik over vrijdag de dertiende en legde uit dat deze ongeluksdag waarschijnlijk uit de Noordse mythologie komt en werd veroorzaakt door Loki de God van het kwaad. Ik heb er nog even de Edda bijgehaald in de prachtige Nederlandse vertaling van Marcel Otten. Hij deed dat rechtstreeks vanuit het Oud-IJslands.
       ‘Toen ik dan eindelijk in maart 1993 het kostbare manuscript in handen had, had ik het gevoel alsof de Mona Lisa uit haar kluis was gehaald; als één van de weinigen mocht ik er stiekem even naar kijken‘.
      In de Edda wordt een wereld geschetst van goden en helden uit een heroïsche voortijd. Poëzie van zo’n duizend jaar oud. Belangrijkste versvorm van de Edda is in het IJslands de fornyrdislag, te vergelijken met het Oud-Germaanse alliteratievers.
      Eén van de hoofdstukken is Lokasenna , Loki’s scheldpartij. Het gaat er tijdens een massaal drinkgelag hard aan toe. Ik zal een paar verzen citeren.

 

Edda uit het Oud-IJslands vertaald door Marcel Otten.

Ambo/Baarn

ISBN 90 236 1240 7