Gedempte haven wordt weer ontdempt

  

Dit is de gedempte haven van het plaatsje Zevenbergen in West-Brabant. Een rommelig beeld. De oude haven doet dienst als parkeerplaats en op donderdag is er markt.

  

Waarom werd die haven eigenlijk gedempt?
Ach! Het was stilstaand water, het stonk enorm, er dreef rotzooi in en af en toe zag je ratten verschijnen of verdwijnen. Kattenpislucht!
      De haven werd in 1971 gedempt. Ik ontving onderstaande foto van Jan Hein van der Bruggen, die als vrijwilliger het archief bijwerkt van het dagblad BN/DESTEM.
      We zien hier uw bloghouder die destijds als verslaggever van Dagblad De Stem inspecteerde of de plempwerkzaamheden naar behoren werden uitgevoerd.

   
    Foto: Ben Steffen


Haven anno 2015

  

De situatie vanaf ongeveer hetzelfde punt gefotografeerd anno december 2015. Links de torenspits van de Sint-Catharinakerk (Ned. Hervormde Gemeente). De toren werd in 1944 door de Duitsers opgeblazen, maar is in ere hersteld.


Nieuwe ontwikkeling (Haven anno 2018)
  

Het kan verkeren. Vierenveertig jaar later is besloten om de haven weer in oude glorie te herstellen. Volgend jaar wordt met het werk begonnen en dan moet het in 2018 klaar zijn. Het zal er dan ongeveer zo uitzien.
      Er blijven nog wel parkeerplaatsen, maar vooral voor omwonenden. De markt wordt verplaatst naar De Markt, verderop.


De Roode Vaart

  

De haven komt weer in verbinding met De Roode Vaart en krijgt volgens de ontwerpers fris water met een goede doorstroming.
      De Vaart gaat voorts een cruciale rol spelen bij de voorziening van zoet water in het gebied. Het werk wordt dan ook uitgevoerd met financiële steun van het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Zeeland en het waterschap Brabantse Delta.


Noordhavenkerk

  

Langs de gedempte haven staan diverse monumentale panden. Er is weinig fantasie voor nodig om te zien dat het centrum van Zevenbergen er enorm op zal vooruitgaan.


Poortje Noorderhaven

            

Dit poortje met zandstenen boog stamt uit de vijftiende eeuw.