Zwingelkooi afgebroken; school gesloten


  

Zwingelspaan is een gehucht van zo’n honderd inwoners in West-Brabant. Het ligt tussen Willemstad en Klundert.
      Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw waren hier vlassers actief. Daar komt ook die naam vandaan. Eén van de bewerkingen is namelijk het zwingelen (ook wel zwengelen). Daarbij worden de vlasvezels met een spaan geslagen om er houtdeeltjes, harde stukjes, vocht en andere rommel uit te verwijderen voordat er linnen van gemaakt wordt.


Het dorp


  

Het is zeer rustig en landelijk wonen in Zwingelspaan

  

 

De school

Winkeltjes zijn verdwenen en de school is sinds enige tijd ook gesloten.

  


De zwingelspaan


     


Er stond lange tijd nog een zwingelkooi in het dorp. Maar die werd niet als industrieel erfgoed aangemerkt, verloederde en werd afgebroken. Dat gebeurde nog niets eens zo lang geleden.
     
De vlasteelt is in Nederland nagenoeg geheel verdwenen. Te arbeidsintensief en dus te duur in vergelijking met derdewereldlanden.
Voordat vlas tot linnen gemaakt kan worden, moeten de volgende processen plaatsvinden: Plukken, repelen, roten, brakelen, zwingelen en hekelen.


Repelen, brakelen, zwingelen

  

V.l.n.r. Repelen, brakelen en zwingelen. De man op de achtergrond is touw aan het draaien.


Kleine Biesbosch

  

Een inwoner van het dorp noemt dit ‘’De Kleine Biesbosch’’


Industriegebied

  

Aan de andere kant van de dijk zien we de contouren van het industrieterrein Moerdijk


Donkey

  
  

Een inwoner van het dorp noemt de ezel donkey.