Bos & en Heide; geen Bedriegertjes

Ik woonde bijna een halve eeuw geleden een paar jaar in Roosendaal. Een middelgrote plaats in West-Brabant vlakbij de grens met België. Het gebeurde een keer dat een familie mij de weg vroeg naar De Bedriegertjes. ‘’Tja’’, zei ik, ‘’die zijn hier niet maar in Rozendaal. Met één O en een Z. Een dorp in de buurt van Arnhem. Dat is behoorlijk ver van hier’’.
     
Na enig nadenken vroeg de vader wat er dan zoal in Roosendaal te doen was.
Ik keek eens naar het gezelschap; een man, een vrouw en twee kinderen van een jaar of acht, negen, tien.


Rozenven

  

‘’Hier vlakbij’’, zei ik. ‘’is Visdonk. Een bos waar je kunt wandelen en waar ook speeltoestellen voor kinderen zijn. En daar is een theehuisje voor limonade en ijsjes. Er is ook een mooi vennetje, het Rozenven. Het is wel spannend om daar een beetje omheen te struinen’’.
      De familie was mij dankbaar en verontschuldigde zich nog even voor ‘’de stomme fout’’.

Afgelopen zondagochtend ben ik er weer eens geweest.
  

Het gebied ligt direct ten zuiden van Roosendaal. Er is bos, maar ook heide, er zijn weides, houtwallen en bomenlanen. Het wordt goed beheerd door natuurmonumenten. Wandelroutes zijn er genoeg.
       Je kunt de auto kwijt op een grote parkeerplaats (boven op de kaart).
Vandaar ga je naar het T-Huis (Koffiekopje), waar overigens ook een paar parkeerplaatsen zijn.
      Je volgt de stippen op de kaart (in het bos een gemarkeerde route;geel-groen). Je kunt de route eenvoudig inkorten.

Pad

  

Je bereikt het vennetje en daar kun je via een smal pad omheen lopen. Soms wordt het te nat en dan heeft men een plankier aangelegd.

Plankier

  

 
Oevers
  

Het zicht op het ven blijft afwisselend en aan de oevers gebeurt ook van alles.

Variatie
  

Er groeit hier een grote diversiteit aan planten. Het bos varieert. Loof- en dennenbomen, struiken en boomstronken die niet opgeruimd worden waardoor er ook veel vogels en insecten zitten.  


T-Huis

  

Je eindigt bij het T-huis waar het op zondagochtend altijd behoorlijk druk is.
      Je zult weten dat je vlakbij België zit, want er wordt veel Tripel en Trappist gedronken.
Er dan zijn er ook vaste gezelschappen die daar kruidenbittertjes drinken. Ze krijgen er nootjes bij.


Welkomstbord