Een R.K.-enclave in Protestants land

Het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee is erg gelovig. Protestants (Hervormd/Gereformeerd).
      Van Ooltgensplaat in het oosten tot Ouddorp aan de kust.
Maar er is één uitzondering: Achthuizen.

   

Een Rooms Katholieke enclave. Een dijk met links en rechts wat huizen. Meer dan acht, maar niet eens zo gek veel meer. Nog geen duizend inwoners.
      Een kerk, een molen, een sportterrein en geheel volgens katholieke tradities een paar café’s.
Verder weinig opvallende woningen, die vooral stammen uit de eerste helft van de vorige eeuw.

   

Als je uit de richting Rotterdam komt, sla je een paar kilometer voorbij het Hellegatsplein linksaf. Kerk en molen wijzen de weg.

Waarom is er op zo’n eiland een R.K.-enclave?

Als je het hier en daar vraagt krijg je hetzelfde antwoord. Het dorp huisvestte landarbeiders en seizoenwerkers uit Noord-Brabant. Die mensen gingen niet dagelijks op en neer, want dan moesten ze steeds het water over (Volkerak; Hollandsch Diep). Zij (de Katholieken) zouden vooral verbleven hebben in een gebouw, dat onderverdeeld was in acht ‘’huizen’’. De werkers plantten zich voort en veel mensen bleven in Achthuizen.  


Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming

   


Godsdienstzin

   

In 1845 begon men met de bouw van de kerk. De laatste restauratie vond plaats in 2013.
      De kerk werd vergroot in 1936.


Begraafplaats

   

De begraafplaats telt 263 graven, waarin de overschotten van 404 personen liggen.
      Op een bordje staat vermeld dat de nabestaanden recht hebben op een algemeen graf. Dat geldt voor uiterlijk tien jaar.
Je kunt ook een koopgraf nemen. Dat geldt voor 25 jaar met de mogelijkheid om het steeds met tien jaar te verlengen. 
      Meest voorkomende namen zijn Vervloet, de Waal en Moerenhout.


Molen Windlust

   

Stellingmolen uit 1852.   


Ons Café

   

Het etablissement rechts op de hoek is ‘’Ons Café”. Roomser kan het bijna niet.


Sportveld

   

Thuisbasis van de Rooms Katholieke Voetbal Vereniging FIOS (Fier in ons Streven)


De dijk