Een Waddenzee in verandering

Dit is de Waddenzee onder het plaatsje Buren op Ameland. Werelderfgoed.
      Een zee, die voortdurend in beweging en verandering is. Vooral door de getijdendynamiek.
Er zijn geulen, zandplaten en kwelders, slikken, schorren en zeegrasvelden. Stromingen en vaargeulen.
      Er zitten miljoenen trekvogels en zo’n 10.000 verschillende planten en dieren. De vergezichten zijn divers en velerlei.  


Platte zee

Aan de overkant het vasteland van Friesland. In het midden twee stipjes.

Vissers


Het zijn twee mannen , die visnetten aan het legen zijn.

Emmertje
   

Eén emmertje zit al vol met schar en schol

Dijkversterking


De dijk bij Ameland wordt sinds midden 2015 versterkt en verhoogd.
      Er komt ondermeer een nieuwe bekleding met breuksteen. Alles moet volgend jaar klaar zijn.

Fietspad

Er wordt ook gewerkt aan een nieuw  fietspad.

De dam


Dit is een kaart uit de eerste Bosatlas. We zien een dam tussen het vasteland bij Holwerd en Nes op Ameland. Die dam werd aangelegd in 1871. 
      Dat gebeurde op initiatief van een zekere jonkheer Teding van Berkhout, die daarvoor de N.V. Maatschappij tot Landaanwinning der Friesche Wadden had opgericht. De dam was niet bedoeld als een wegverbinding, maar moest door aanslibbingswerken nieuwe landbouwgrond opleveren. 
      De dam stak maar een halve meter uit boven het hoogste waterpeil en was daarom uiterst kwetsbaar. Tien jaar later bleek dat al, toen een deel van de dam bij een storm wegsloeg. Het jaar daarop volgde een ander deel en toen was er geen geld meer om de dijk te reconstrueren. 
      Restanten zijn nog steeds zichtbaar en wadlopers maken daar bijvoorbeeld gebruik van.

Later zijn er nog plannen geweest voor een vaste oeververbinding. De Staten van Friesland namen in 1937 met grote meerderheid zo’n plan aan, maar het is er gelukkig nooit van gekomen.
      Hoe zag die dam er uit?
Een paar jaar geleden was ik op het Duitse waddeneiland Spiekeroog. Dat is 45 minuten varen met een ouderwetse veerboot vanuit het plaatsje Neuharlingersiel in Oost-Friesland.

Tot halverwege het eiland ligt deze kilometerslange dam in de Waddenzee.  
      Misschien was het wel zoiets.