Plassen, weides, bossen en binnendijken

 

 Ik heb nog wel een aardige wandeling voor u. Langs en rond het Dijkwater op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. 

      Het is 4.5 kilometer, maar je kunt er ook je eigen route van maken.
Je hebt wel goede waterdichte schoenen of laarzen nodig.

      Je kunt eerst even naar de Gluurmuur gaan. Dan krijg je dit soort beelden.
Dan volg je de rode bolletjes, waar je ook de auto kunt neerzetten.
      Na afloop kun je bijvoorbeeld naar het uiterst plezierige terras van restaurant Grevelingen, waar ze mosselen en garnalenkroketen hebben. 

 

Het Dijkwater is het restant van zeegeul De Gouwe, die ooit een open verbinding was tussen de voormalige eilanden Schouwen en Duiveland.
      Het is nog steeds zout water.
Na de ramp van 1953 werd het water afgesloten met een nieuwe dijk in de Grevelingen.

Het is een mooi gevarieerd stiltegebied met bos, weides, kreken en meren. Soms is het water tot tien meter diep.
      Er zitten veel vogels en de plantengroei is uitbundig.
Dood hout wordt niet opgeruimd en dat trekt insecten aan, die weer uitnodigend zijn voor vogels.
      Er zijn rietkragen en bloemrijk grasland.

Runderen van boeren uit de omgeving houden de begroeiing kort.


Nijlganzen


Binnendijk


Soms loop je over smalle paden, soms over de oude binnendijk.
      Soms langs geknotte wilgen