Een katholieke enclave in Groningen

Er waren eens twee kloosters. Ze stonden vlak bij elkaar in een kleine gemeenschap op het Groningse platteland. Het klooster Sint Johannes Evangelista werd gebouwd in de twaalfde eeuw. Zijn bijnaam was het Oldenclooster. Ruwweg een eeuw later kwam daar het nonnnverblijf Nijenklooster bij. 
      Omdat de kloosters dicht bij elkaar stonden werd de plek tot Kloosterburen gedoopt. En nog steeds is dit dorp in het noordwesten van Groningen een katholieke enclave in een toch vooral protestantse provincie.

Clooster & klooster

Beide kloosters zijn al lang verdwenen. Maar er is op die plaats de boerderij Oldeclooster Hoeve met een goed onderhouden tuin.
TuinenDe Rooms Katholieke gemeenschap liet in het begin van de vorige eeuw aan de Damsterweg een nieuw zusterhuis bouwen, dat bekend werd onder de naam Theresiagesticht. De zusters pakten van alles aan. Er werd voor zieken gezorgd, er was een kleuterschool, je kon er naailessen volgen en de nonnen deden aan wijkverpleging. Maar ook dit klooster hield op te bestaan. Het is nu een hotel, waar de oude sfeer nog niet geheel verdwenen is.

Kloosterhotel

Sint Willibrorduskerk
Kloosterburen is altijd behoorlijk katholiek gebleven. Er is bijvoorbeeld -hoge uitzondering in Groningen- een carnavalsvereniging. En de Willibrorduskerk torent hoog boven alles uit.


Centrum