Plassen, weides, bossen en binnendijken

Ik heb nog wel een aangenaam rustige wandeling voor u. Langs en rond het Dijkwater op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. 

       Het is 4.5 kilometer, maar je kunt er ook je eigen route van maken.
Je kunt eerst even naar de Gluurmuur gaan. Dan krijg je dit soort beelden.
      Dan volg je de rode bolletjes. Bij het begin van de route kan je parkeren. 

Gluurmuur


     

De Gouwe

Het Dijkwater is het restant van zeegeul De Gouwe, die ooit een open verbinding was tussen de voormalige eilanden Schouwen en Duiveland.
      Het is nog steeds zout water.
Na de ramp van 1953 werd het water afgesloten met een nieuwe dijk in de Grevelingen.

Het is een mooi gevarieerd stiltegebied met bos, weides, kreken en meren. Soms is het water tot tien meter diep.
 
   

Er zitten veel vogels en de plantengroei is uitbundig.
      Dood hout wordt niet opgeruimd en dat trekt insecten aan, die weer uitnodigend zijn voor vogels.
     

Nijlganzen

(Foto gemaakt in najaar)


Binnendijk

Er zijn Meidoornhagen, rietkragen en bloemrijk grasland.
      Runderen van boeren uit de omgeving houden de begroeiing kort.

 

Soms loop je over wart smallere paden, soms over de oude binnendijk.
      Soms langs geknotte wilgen. Dan weer in het open veld.  


Dijkwaterkreek
 

Meidoorn


Dijkwater met strand