Middeleeuws rivierenlandschap

Ik woon in een landbouwgebied. Boeren in mijn omgeving zijn er in het algemeen op tegen dat landbouwgrond wordt aangekocht om er nieuwe natuur van te maken. En toch gebeurt dat op vrij grote schaal.
      Het aantal boeren in Nederland neemt namelijk gestaag af en die grond komt vrij om er leuke dingen mee te doen. Voor het uitbreken van de laatste economische crisis was er geld om nieuwe natuur te maken.

Strijensas

Een mooi voorbeeld daarvan zijn de oeverlanden Hollandsch Diep bij het plaatsje Strijensas op het Zuid-Hollandse eiland Hoeksche Waard. Een groot landbouwgebied is daar binnen een jaar of tien veranderd in een middeleeuws rivierenlandschap. 
      Er zijn geulen gegraven en de zomerkade is op een paar plaatsen doorbroken. Het water van het Hollandsch Diep kan zo in- en uitstromen, waardoor slikken & zandplaten vaak onder water staan. Maar bij lage rivierstanden vallen ze weer droog.

Op deze manier zijn er plassen, meren en kreken ontstaan. Oude of omgevallen bomen worden niet geruimd. Dat trekt insecten aan die op hun beurt weer vogels uitnodigen om daar te gaan nestelen. Schotse Hooglanders lopen rond om de boel kort te houden. Je kunt er op diverse plekken in. Als je wat dieper het gebied ingaat kom je vrijwel niemand meer tegen.

Schotse hooglanders

 

Bevers

      

Er zitten inmiddels behoorlijk veel bevers in  dit gebied. 
      Als je ze niet ziet ,word je wel geconfronteerd met hun acties.