Het Rietmoeras en zijn Noordse woelmuis

Het is de bedoeling dat rietvogels zich hier thuis voelen.  Grote en kleine karekiet bijvoorbeeld. De roerdomp.
      Ook is het een aantrekkelijk gebied voor de Noordse woelmuis.


Rietmoeras


Kleine Gat (1)


Kleine Gat (2)


Vissersvliet


Borrekeen

t Haventje


Bomenrij