Groeten uit Ouddorp

 

 

Vuurtoren

 

 

             Schelpenspoor

     

 

 Dode Aalscholver

 

 

Meeuwen op jacht

 

 

Zeester

 

 
Maasvlakte

 

 

Rotte vis

 

 

Mesheften 

 

 

Paard & vuurtoren