De Hors; een wandelende zandvlakte

 

Wandelend zand wordt het genoemd. En het gebeurt aan de zuidpunt van Texel. Daar is de Hors. Een uitgestrekte zandvlakte, waar zich nieuwe duintjes vormen.
      Je kunt er lange wandelingen maken. En dat je soms tot je enkels wegzakt in drijfzand moet je maar op de koop toenemen.
Er zijn uitgestippelde routes, maar je kunt natuurlijk ook je eigen plan trekken.
      Je moet dan wel goed opletten, want het is een enorm uitgebreid gebied waar je aardig kunt verdwalen. Alles lijkt dichtbij en veel lijkt hetzelfde.

                               

Kijk eens naar dit kaartje.
      De zandplaat De Hors slibde in de achttiende eeuw aan. Verhelen heet dat. Onrust volgde in het begin van de twintigste eeuw.
En De Razende Bol komt eraan. Nog een jaartje of vijftig schat men op Texel. Een beetje jammer in zekere zin, want De Razende Bol is nog een echt onbewoond eiland voor onze kust.
      Een romantische plek waar ik in 1976 in zeer onstuimig weer een paar dagen tussen onontplofte granaten gekampeerd heb.

 

Razende Bol (Achter de vloedlijn)

 

De Horsvlakte vormt zich omdat de ebstroom uit de Waddenzee in het Marsdiep botst op de vloedstroom uit de Noordzee.
      Daardoor bezinkt zand en ontstaan er zandplaten, die richting Texel wandelen door de getijdenstromingen.
En de zuidwestenwind zorgt ervoor dat er duintjes ontstaan.
      Als je die met helm beplant vormen zich zoals nu voor de zandvlaktes grote duinen.
Dat is trouwens toch een interessant gebied met niet alleen duinen en valleien, maar ook met duinmeertjes, waar veel vogels zijn.

Vogels

 

Er zitten hier volgens lokale informatiebronnen ondermeer dwergsterns, wintertalingen, smienten, diverse soorten eenden, futen, brilduikers, kleine karekieten, rietgorzen en rietzangers, baardmezen, blauwborsten, sprinkhaanzangers, bruine kiekendieven, roerdompen, kieviten, graspiepers en tureluurs.

Planten

 

En er groeit bijvoorbeeld: ruwe bies, tweerijige zegge, zwarte zegge, waterzuring, watermunt, wolfspoot, blauw pijlkruid, oeverzegge, padderus, waterbies, kruipwilg, puntmos, parnassia, groenknolorchis, moeraswespenorchis, dwergbloem, waterpunge, melkkruid, strandduizendguldenkruid, waternavel, stijve ogentroost, duinkruiskruid en orchideeën als de brede-, riet- en vleeskleurige orchis.
     
En om het nog vollediger te maken zijn er ondermeer de volgende paddenstoelensoorten: wasplaatje, gordijnzwam, duinstinkzwam en het zeldzame bekerzwammetje.

Voetstappen

 

 
Vuurtoren

 

 Midden achter de vuurtoren van Den Helder, die op veel plekken op de Hors te zien is.

 Duin & meer

 

 
Stuifduin & plas

 

 
Jutterijpaal

                 

 
(Eerder geplaatst oktober 2012)