Een aristocratische innemer

      Maar wat?
In het museum bleef ik ermee bezig, maar ineens wist ik het.
      Dat beeld stond in Rotterdam.
      Op de Coolsingel.
Vroeger had ik daar vaak naar gekeken.
      Zou het beeld verplaatst zijn?
      Zou het in bruikleen zijn?

Informatie leerde dat het beeld zich al sinds 1959 in het museum bevindt.
      Ik ging dus maar naar de Coolsingel en daar stond het nog altijd op dezelfde plaats.

Diverse beelden 

Er zijn gewoon diverse beelden gegoten, want ook in Heerlen -de geboorteplaats van Wenckebach- staat Monsieur Jacques. Zij het dat hij daar de hoed op heeft en een wandelstok aan de arm heeft. Toen ik wat verder ging zoeken bleek er eind vorig jaar een boekje verschenen te zijn over Monsieur Jacques. 
      Met verzen van Chrétien Breukers, tekeningen van Damiaan Renkens, een essay van Marjoleine de Vos en een epiloog van dichter Manuel Kneepkens, die in Rotterdam woont, maar in Heerlen geboren werd.
      Een fraai boekje dat in 750 exemplaren is verschenen bij AFdH uitgevers. 

      (Mijn nummer is 0000663).

      Waarom heet dit beeld zo?

Volgens de Rotterdamse publicist Peter Bulthuis heeft Wenckebach ergens in de buurt van St.Tropez dit beeldje in klei gemaakt.
      Gezien het mistroostige trekje bij de mondhoek vertoonde het enige gelijkenis met de dichter Jacques Bloem.
Het beeld dat op de Hoge Veluwe staat was in 1958 een Nederlandse bijdrage aan de Wereldtentoonstelling in Brussel. Dat idee kwam van de Rotterdamse stadsarchitect J.Oud. Misschien dat daarom besloten is om een copy op de Coolsingel te plaatsen.
      Het werd daar in 1959 onthuld door wethouder Nancy Zeelenberg.