Schelpen en mesheften rijgen aaneenScheermessen scharen aan ’t strand


Een zeester houdt ze bijeen
Die aalscholver is te vroeg geland