De mosseltjes zijn ziltig zacht


 

en hangen sliertgewijs omlaag

 

De kweker heeft de zee gepacht

 

En wij eten ze weer graag