Rups versus koe

 


                                      Die rupsen kruipen uit hun schulp
                                                         en mensen roepen god om hulp
                                      Maar koeien staan op hoge stand
                                       vermijden jeuk, bulten en brand

 

Dichter bij de grond.

Vindsels 1 t/m 30

Vindsels 31 t/m 60

Vindsels 61 t/m 90

Vindsels 91 t/m 113