Gebalde vuisten in het land


 

                                              Geknotte wilgen in de berm
                                             zwijgen geduldig aan de kant
                                                Ze staan daar fors en ferm
                                            gebald als vuisten in het land

 

Dichter bij de grond.

Vindsels 1 t/m 30

Vindsels 31 t/m 60

Vindsels 61 t/m 90

Vindsels 91 t/m 113