Relevantie & populariteit

Vanaf vandaag wordt mijn weblog gearchiveerd door de Koninklijke Bibliotheek. Ik schreef daar eerder iets over. (Media 149)
      Inmiddels heb ik wat meer informatie ontvangen. Alles wat ik sinds 10 februari 2007 geschreven heb, zal duurzaam opgeslagen worden. (2773 stukjes). Daarna zal ieder jaar alles opnieuw overgenomen worden om het te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Volgens de K.B. blijft het daarom ook beschikbaar voor toekomstige generaties.

Welke sites worden uitgekozen? Ook daar heb ik inmiddels een antwoord op.

(Voor de ouderen onder ons: Harvesten is het verzamelen en uitwisselen van metadata)

De K.B.:

‘’Er bestaan twee basisstrategieën voor webarchivering. De eerste strategie is gericht op het automatisch harvesten van een grote hoeveelheid websites (meestal een nationaal domein). De tweede strategie gaat uit van een specifiek selectiebeleid. Het automatisch harvesten is relatief goedkoop in vergelijking met de selectieve benadering, waarbij meer handmatig werk verricht moet worden. Daar staat tegenover dat bij het harvesten van een beperkt aantal sites meer aandacht besteed kan worden aan technische details en het mogelijk is om websites tot op het diepste niveau te archiveren.

De KB heeft gekozen voor een selectieve benadering, omdat die zich beter verhoudt tot de doelstellingen van de KB, de beschikbare middelen en de gekozen juridische aanpak. De KB baseert zich bij de selectie op het Collectiebeleid van de KB. Binnen dit kader maakt de KB een beredeneerde selectie die bestaat uit een dwarsdoorsnede van het Nederlandse webdomein. Primair zullen websites met wetenschappelijke en culturele inhoud geselecteerd worden, maar daarnaast ook websites met een innovatief karakter die exemplarisch zijn voor de huidige trends op het Nederlandse deel van het web. De KB kijkt bij de selectie ook naar maatschappelijke relevantie en populariteit. Sites die het meest worden geraadpleegd door Nederlandse internetgebruikers en/of sites met een hoge ranking krijgen prioriteit bij opname in het webarchief. Een volgende stap zal zijn om samenwerking te zoeken met andere kennisinstituten om op die manier de selectie te verbreden en daarbij gebruik te maken van de inhoudelijke expertise van deze organisaties’’.


Luister HIER naar Harvest van Neil Young