Cultuurloterij van bubbel-ayatollahs.

 


Speekselthee

Oud-premier Dries van Agt vertelde zijn (on)-smakelijke anekdote in korte tijd een paar maal voor de televisie.
      Bij zijn wekelijkse bezoek aan Koningin Juliana schonk ’De Majesteit’ zelf de thee voor hem in.
Toen ‘geschiedde het’ dat hondje Sascha van de koningin de thee opslurpte.
      De koningin zag daarna dat het kopje leeg was en vroeg Van Agt of hij nog een kopje wilde.
Hij durfde geen nee te zeggen en ontving opnieuw een vol kopje.
      Speekselthee dus.

 

Bubble-ayatolloah

Hier en daar in Europa worden weer grenscontroles uitgevoerd.
      Ondermeer in verband met de stroom vluchtelingen, die in Noord-Afrika op gang gekomen is.
De sloop van de Europese Unie wordt het hier en daar genoemd.
     
‘Dat is pure demagogie’, vindt de Europese Commissie.
Een hoge ambtenaar verwoordde het aldus:
      ’Dit zijn klaagzangen van Eurocraten. Gezeur van Brusselse Bubble-ayatollahs’.

 

Terreuricoon

De hausse aan publiciteit over Osama Bin Laden leidde ook tot nieuwe woordvondsten.
      Bert Wagendorp bijvoorbeeld, één van de beste columnisten in dit land, noemde hem een terreuricoon.
Achteraf natuurlijk een zeer voor de hand-liggende kwalificatie.

 


Incalelie

 

 

 

Mooi woord. Het bestaat overigens al veel langer, maar ik kende het niet.
     
Incalelie is het Nederlandse woord voor Alstroemeria, een snijbloemetje dat tegenwoordig geïmporteerd wordt uit Rusland.

Oorspronkelijk komt de bloem uit Zuid-Amerika. Een Zweedse plantkundige bedacht de naam.

 

 
Paraskevidekatriafobie

Het was weer eens vrijdag de dertiende. (Algemeen 70:).
       In de NRC werd eraan herinnerd dat de angst voor deze dag paraskevidekatriafobie genoemd wordt.
Het paste zelfs in de kop. Maar een uitleg werd niet gegeven.

Welaan:
      Grieks. Paraskevi is vrijdag; deka is tien; tria is drie en fovia is angst.

 

Wandellunch

In de Volkskrant wordt een hele pagina ingeruimd voor het verschijnsel Wandellunch.
      Een lunch bestaande uit vier gangen die je nuttigt in vier verschillende restaurants.
Je neemt ergens een voorgerecht, wandelt naar het volgende restaurant voor het tussengerecht, loopt daarna weer verder voor het hoofdgerecht en geniet in het laatste restaurant van het dessert.
     
Ideetje.
Het gebeurt in steden met een rijke historie: Rotterdam, Arnhem, Schiedam, Delft en Dordrecht. Dan valt er onderweg nog wat te zien.
     
Tot mijn verbazing staat Roosendaal ook op de lijst.

Ik heb daar ooit een paar jaar gewoond en kan u verzekeren, dat de stad geen rijke historie heeft en dat het eten in de restaurants erg matig is.

 

Cultuurloterij

Naar het voorbeeld van de Bankgiroloterij.
      Een ideetje van de VVD’er Bart de Liefde.
Cultuur moet volgens hem minder afhankelijk worden van de overheid en een loterij biedt dan een alternatief voor bezuinigingen.
      De loten moeten gewoon op straat verkocht worden. Men kan dan geldprijzen winnen, maar De Liefde denkt ook aan andere prijzen.
Bijvoorbeeld (Het is echt waar!): Een nacht slapen onder De Nachtwacht.

 

Bloemetjesgeld

Dit woord viel regelmatig in het proces tegen projectontwikkelaar Jan van V. Het staat voor omkoopgeld.
      Zo zou volgens de Volkskrant T.V.-presentator Harry Mens circa 1.5 miljoen gulden bloemetjesgeld ontvangen hebben.

 

Rupsenregen

Het droge voorjaar zorgt ervoor dat de sterfte onder rupsen extreem laag is.
      Onderzoeker Van Vliet van Wageningen Universiteit:
’In het bos hoor je nu overal rupsenregen; dat is het getik van drolletjes van rupsen, die op de strooisellaag vallen’.

 

Kolfverlof

Na het zwangerschapsverlof hebben vrouwen negen maanden lang recht op het zogeheten kolfverlof.
      Tijdens het werk mogen de jonge moeders hun baby de borst geven en daarna de tijd nemen om te kolven.
Dit mag negen maanden lang tot een maximum van een kwart van de werktijd.