Traveljohn

Het kwam binnen als Traveljohn, maar heeft inmiddels diverse Nederlandse namen . Wegwerpplaszakje, wegwerpurinaal ook wel reisplee. 
      ’t Is een zakje met superabsorberende ‘Liqsorb’-korrels, waarin je kunt plassen. Binnen tien seconden verandert 800 milliliter urine in een geurloze substantie. Handig als je in de file staat of als de rij voor de w.c. te lang is. Te gebruiken door mannen en vrouwen. Kosten: twee Euro.


Homobom
      
Gesignaleerd door Frédérique Spigt in De Volkskrant. Het Pentagon in de USA zou in 1994 overwogen hebben om te investeren in een onderzoek naar een zogeheten homobom. Een chemisch wapen, dat soldaten zou moeten aanzetten om met elkaar te liefde te bedrijven in plaats van te vechten.
      Het Wright Laboratorium van de Amerikaanse luchtmacht zou voor de ontwikkeling van dit krankzinnige plan een bedrag van 7.5 miljoen dollar gevraagd hebben.


Invitromaturatie (IVM)

Een nieuwe in opspraak geraakte behandelingsmethode om onvruchtbare vrouwen toch zwanger te maken. In twee Brabantse ziekenhuizen is bij vijftien vrouwen een onrijpe eicel weggenomen met de bedoeling om die in een laboratoriumbuisje te laten rijpen. Bij de bekende invitrofertilisatie (IVF) wordt het eitje pas in de reageerbuis gedaan als het gerijpt is. IVM wordt overigens al sinds 1991 toegepast in ondermeer Canada, Finland en Duitsland.

 

Migratietax

Een voorstel van de Duitse socioloog Ulrich Beck om de Europese fixatie op migratie als negatief fenomeen te doorbreken. Zijn idee is simpel: migranten zouden toegangsgeld moeten betalen om te mogen werken; een migratiebelasting dus. Hiermee zou je ondermeer de activiteiten van mensensmokkelaars kunnen ondergraven.


Zelfdenker

In NRC Handelsblad bespreekt N.van Sas de nieuwe biografie van Alexis de Tocqueville.
      Geen man van voetnoten en verwijzingen, maar een ’zelfdenker’.


Strategiebrief

Een groep anonieme werknemers van ABN-Amro heeft een brief geschreven aan de aandeelhouders. Zij bepleiten hierin een alternatieve strategie voor de bank, waarbij diverse onderdelen in Italië , de VS, Zuid-Amerika en Australië worden verkocht. De opbrengst kan gaan naar diezelfde aandeelhouders. En ABN-Amro zou dan in afgeslankte vorm blijven bestaan.


Nettohebzucht

Hugo Dixon signaleert in NRC Handelsblad de risicobeleving van beleggers op de beurs; een evenwicht tussen hebzucht en angst.’Als de hebzucht groter is dan de angst gaan de markten omhoog. Als gevolg daarvan is wat we de ‘nettohebzucht’ kunnen noemen nog steeds in opmars’.


Wespinator

Een apparaat om wespen te verjagen. De Wespinator bootst een vijandelijk nest na want -althans dat is het idee van de twee uitvinders- wespen vermijden het gebied waar zo’n vijandig nest hangt. Sinds kort is het apparaat ook in Nederland te koop. Broer Scholtens noemt de uitvinding in De Volkskrant onbewezen onzin.


Kurkentrekkersgeslacht

Sander Voormolen schrijft in NRC Handelsblad over de huisjes van tropische slakjes, die bijna even vaak linksom als rechtsom gewonden zijn. De richting van de winding van het slakkenhuis blijkt samen te hangen met de windingsrichting van interne geslachtsorganen. Daardoor hebben de spermapakketjes die de diertjes tijdens de paring uitwisselen een kurkentrekkervorm evenals de opening van de eileider.


Billboardbimbocultuur

Volgens Eveline Brandt in De Volkskrant worden mannen tegenwoordig een beetje moe van al te opdringerige tiet- en konttypes in het straatbeeld. Zij zouden deze billboardbimbocultuur , die staat voor het heersende vrouwelijke schoonheidsideaal niet mooi en ook niet aantrekkelijk vinden. Er is een klein onderzoek gehouden onder 32 mannen. Slechts vijf van hen vallen op het type billboardvrouw.
      (Overigens een wel erg klein aantal ondervraagden. En hoe die mannen geselecteerd zijn, staat er ook niet bij!


Viskot

Joep Habets gaat nieuwe haring eten in Katwijk. Hij komt terecht bij Vis&Zo, een klein bouwsel dat in België vlot voor een frietkot zou doorgaan. Het is niet veel groter dan vier bij twee meter en je zou het daarom een viskot kunnen noemen.


Broodvoetballer

Maceo Rigters speelt voor NAC en het Nederlands jeugdteam, dat Europees kampioen werd. Volgens Coen Greven in NRC Handelsblad is hij in tegenstelling tot de veel bekendere Ryan Babel, Royston Drenthe en Ron Vlaar, een veel minder opvallende speler. Een ’relatief onbekende broodvoetballer’ dus.


Jazzhoogleraar

De musicoloog Walter van de Leur is benoemd tot hoogleraar van de leerstoel jazz en geïmproviseerde muziek aan de Universiteit van Amsterdam.


Asbakcontrole

In een commentaar introduceert De Volkskrant het begrip asbakcontrole. Dit omdat de politiek overweegt om mensen met een gezonde levensstijl een lager risico te laten betalen. Een plan dat volgens dit commentaar moeilijk te controleren is. ’Wie komt straks kijken of we echt geen asbak in huis hebben?’