Spookrijder of Geisterfahrer

Ik hoor op de Duitse radio, dat er tussen Bremen en Hamburg een Geisterfahrer gesignaleerd is. Een spookrijder dus.

Dit werpt de vraag op welk woord eerder bestond: Geisterfahrer of spookrijder.
      Mijn gevoel zegt dat dit uit het Duits vertaald is.
Is het dan een germanisme?

      Nee!

Volgens de dikke van Dale is een germanisme een woord, uitdrukking of constructie gevormd naar het Duits of daar letterlijk uit vertaald, in strijd met het eigen taalgebruik.
      Spookrijder is volgens mij niet in strijd met het eigen taalgebruik.

Zijn er nog meer van dit soort letterlijke ’vertalingswoorden’?
      Genoeg. Ik heb er een paar voor u gevonden. 

En dan is er nog Katzenjammer.
      Dat is geen kattengejammer, maar een kater hebben na teveel drankgebruik.

 

Veel voorkomende germanismen zijn bijvoorbeeld: