Nieuwetijdskind

In het plaatsje Oud-Beijerland geeft oud Ikon-pastor Hans Stolp op 3 april een lezing over het begrip nieuwetijdskinderen. Dat woord was mij niet bekend. Nieuwetijdskinderen nemen volgens het persbericht de energieën van de nieuwe tijd met zich mee. Ze hebben bovendien een sterke vrijheidsdrang. Er bestaan ook indigokinderen, kristalkinderen, regenboogkinderen en gewone kinderen..

 

Uitrukpersoneel:
Gezien op een bord bij een brandweerkazerne op Voorne-Putten.

 

Crederen:
Vincent Bijlo in het magazine van milieudefensie. Samenvoeging van cremeren en salderen. Lees de column om het te begrijpen.

 

Viagra-zender:
Youp van ‘t Hek in NRC-Handelsblad over de omroep Max

 

Verspaarlamping:
De roep om meer spaarlampen te gebruiken. Karel Knip rekent in NRC-Handelsblad uit dat totale verspaarlamping slechts 0.4% besparing van fossiele brandstoffen zal opleveren.

 

Straatwijs:
Nederlandse vertaling van streetwise.

 

Snips:
Veel voorkomende mutaties. Samentrekking van single nucleotide polymorphisms (SNP, spreek uit snip)

 

Sinterklaasschaak:
Hans Ree signaleert een toernooi, waarbij de wedstrijdleider op een willekeurig moment kan bevelen dat het bord omgedraaid moet worden.

 

Parkourpurist:
Parkour is een Frans fenomeen, dat naar Nederland is overgewaaid. Jonge mensen bedwingen de stad als een stormbaan. Ze springen van dak naar dak en van hek naar hek. Je hebt parkoureurs, die maar wat aan rotzooien. De professionals vinden dat maar niets. Ze houden zich aan de ongeschreven wetten en zijn dus Parkourpuristen.

 

Tweede-albumsyndroom:
Angst om een tweede album uit te brengen. Dat kan nooit zo goed klinken als het eerste omdat daar de totale ziel en zaligheid is ingelegd. Bovendien is de verrassing weg.

 

Adhesiefbrug:
Een brug in je mond. waarbij de kunsttand met compositiecement is vastgelijmd aan de achterkant van de naastgelegen tanden.

 

Drugsdealerdeuntjes:
Mexicaanse balladen, die gecomponeerd zijn door intelligente leden van drugsbendes.

 

Bacteriebiscuit:
Uitvinding van Liga. De biscuit bevat een frisse yoghurt met daarin levende yoghurtbacteriën.

 

Anti-hakenkruis:
Anti-fascisten in Duitsland dragen een insigne met een hakenkruis in de vorm van een verbodsbord.

 

Buitenbeentjesaccordeon:
Een accordeonfestival in Beusichem wordt begonnen met een bandonéon-optreden. Een bandonéon mist akkoordknoppen, een logisch ingedeeld klavier en alle tonen zitten kriskras door elkaar. Daarmee is het een buitenbeentje onder de accordeons.

 

Nasrallah-aansteker:
Nieuw product in Libanon waar een aansteker op de markt is verschenen met aan de onderkant een lichtje dat de beeltenis van Hezbollah-leider Nasrallah projecteert.

 

Weekbreekmenu:
Een hap op woensdag om de week te breken. Gezien in een restaurant te Wissenkerke Noord-Beveland.


Margedag
:
Sylvia Witteman in Volkskrant Magazine. De school sluit zomaar een dag om de kinderen wat rust te geven.

 

Mooiste woord van de vorige keer: Graaitax

 

 

Links

www.dimensie.com

www.milieudefensie.nl

www.taalpost.nl

www.hoteldekroonzeeland.nl