Keetje van Bekaf


CURIEUZE NAAM  


KOKENDE PEK & TEER 

Net als ik het maar eens aan iemand wil vragen, komt het antwoord. Bij het begin van het straatje staat een standbeeld van een strijdbare mevrouw.
      Het is Keetje van Bekaf, die op 22 juli 1490 tijdens de Hoekse & Kabeljauwse twisten ten strijde trok tegen de Hoeksen. Zij deed dit samen met andere vrouwen, omdat de mannen op zee aan het vissen waren.
      Keetje gebruikte kokende pek en teer.


VIJAND MOEST 'AFTREKKEN'  

Op de sokkel van het standbeeld dat is gemaakt door het beeldhouwersechtpaar  Jean en Marianne Bremers staat dat ’de vijand na een gevecht van 7 uren moest aftrekken’.  
      Of er ook veren aan te pas kwamen vermeldt de tekst niet.  


KEETJE & JACOBA  

Waarom Keetje van Bekaf ‘een Kabeljauw’ was, is me niet duidelijk.
      Misschien voelde zij zich wel verwant met Jacoba van Beieren, die overigens in 1436 overleed.