De laatste tolbrug

 

Ophaalbruggetje 

In het centrum was een ophaalbruggetje. Aan de overkant was een hek dicht.
      Wat bleek!
Er moest tol betaald worden; 75 cent.
      Drie heitjes dus, want de Euro bestond nog niet.

Tolgaarder op gouden klompen 

De tolgaarder, die een mooi pak draagt, kleine sigaartjes rookt en op goudkleurige klompen loopt is een onverstoorbare man. Soms doet hij het hek dicht, soms laat hij het open; soms staat hij naast het hek; dan weer gaat hij in het tolwachtershuisje zitten.
       Hij zwaait naar de Nieuwerbruggers, want die kent hij allemaal.
      ‘Ach meneer; het zijn maar 900 auto’s’.

Tolhek 

Op 26 mei 1651 besloten de Staten van Holland dat de inwoners van Nieuwerbrug een ophaalbrug mochten maken, waarvoor ze zelf het onderhoud zouden doen. Het beheer werd overgedragen aan een college van Bruggemeesters. Die moesten in Nieuwerbrug wonen.
      Dit college kreeg in de loop der jaren steeds meer taken en daarom besloten de Staten van Holland in 1788 dat er een tolhek geplaatst mocht worden.
De brug werd in al die jaren diverse keren vernieuwd.
      Sinds 1910 is de brug niet meer van hout, maar van metaal.