Stranden, duinen, schorren, slikken, kwelders en kreken

 

 

Zeewering

Eén van de mooiste natuurgebieden in Nederland ligt in de noordwestkop van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee.
      Het is de Kwade Hoek, een gebied dat bij de uitvoering van de Deltawerken buitendijks is gebleven.
Daardoor is er in dit beschermde natuurgebied een sterke getijdenwerking, waarbij zeewater voortdurend naar binnen stroomt en kreken en geulen vormt.
      Duintjes verdwijnen bij storm maar er ontstaan ook weer steeds nieuwe duinen.
De duinkust is eind vorige eeuw overigens op Deltahoogte gebracht en vormt zo een goede zeewering.

 

 

Jonge haring & bot

In dit afwisselende gebied vind je niet alleen duinen, en duinvalleien, maar ook stranden, schorren en slikken.
      In de kreken zitten jonge haring, garnalen en bot.
Op de zoute bodem groeit ondermeer zeeaster, -distel, -weegbree en -postelein.
      In de duinvalleien bloeien in het seizoen duizenden orchideeën.
Er zitten veel vogels waaronder tureluur, veldleeuwerik, grutto, nachtegaal, boomsluiper en kneu.
       In de winter zitten er grote groepen ganzen.
Met een beetje geluk zie je -vooral bij invallende duisternis- vossen en reeën.

 

 

Goedereede

Het gebied is te bereiken vanuit het karakteristieke plaatsje Goedereede.
      Je gaat richting havenhoofd en een stukje verder is een parkeerplaats.
Er zijn diverse wandelroutes uitgezet.
       Ik zou maar laarzen meenemen want er vormen zich regelmatig plassen en poelen op de paden.

 

 

Kreken, poelen en geulen