Baken aan de Oosterschelde

  

Het ligt een beetje te dobberen, Ouwerkerk. Een dorp op Schouwen-Duiveland aan de Oosterschelde.
      De losstaande toren van de Geertruidkerk is van verre te zien en staat als een soort baken in de Delta.


Watersnoodramp

  

Hoewel Ouwerkerk al in de elfde eeuw gesticht werd, is het vooral nieuw. Ook de aardige Kerkring. In de oorlog werd er in Ouwerkerk veel verwoest. En daar kwam de Watersnoodramp van 1953 nog overheen.
      Er vielen 91 slachtoffers, ongeveer een zesde van de bevolking. Bovendien werden veel huizen en gebouwen vernield.
De nieuwe kerk werd in 1956 gebouwd, de toren volgde een jaar later.

Kerkring
      

Aan de Ring staan leilinden en mooie huizen. Een aantal daarvan staat op de lijst van Rijksmonumenten.

Houten huizen
   

Na de ramp kreeg Ouwerkerk onder meer hulp uit Scandinavië. Er staat nog een aantal houten huizen en er is een Zweedse en een Noorse straat.

Buitenlandse pers
   

Omdat Ouwerkerk zo zwaar getroffen werd, kreeg het internationaal veel belangstelling. Vandaar de aanwezigheid van de Weg van de Buitenlandse Pers. En dan is er ook nog de Laan der Wereldveteranen. Harold Russell, voorzitter van de Vereniging van Wereldveteranen kwam naar Ouwerkerk om daar aan de Ring een Amerikaanse Eik te planten. Hij won in 1946 een Oscar voor zijn rol in The best years of our lives.

   


Watersnoodmuseum

   

Grote publiekstrekker in Ouwerkerk is het Watersnoodmuseum aan de Weg van de Buitenlandse Pers. Het is gevestigd in de vier caissons, waarmee de gaten in de dijk uiteindelijk op 6 november 1953 gedicht werden. Tot die tijd stroomde het water nog tweemaal per dag de velden in. Het gevolg is dat er een soort binnenmeren zijn ontstaan, die heden ten dage de nodige recreanten trekken.


Binnenmeer

  


Oosterschelde
   

En dan is er de Oosterschelde. Er loopt een wandel- en fietspad over de dijk, waardoor bijvoorbeeld Zierikzee eenvoudig te bereiken is.