Bosbezettingen & ontruimingen


In 1978 werd actie geschreven als aktie. In het VPRO-radioprogramma Embargo, dat op vrijdag aan het eind van de middag werd uitgezonden op Hilversum II werd iedere week een aktiespot uitgezonden. Drie keer.
      Een linksige, alternatieve soms radikale beweging ging iets ondernemen en kreeg een minuut zendtijd om dat aan te kondigen. De VPRO toonde daarmee zijn engagement. De groeperingen stonden in de rij om aan de beurt te komen.

      Het zijn opmerkelijke spotjes. Niet vanwege de manier waarop ze met veel toeters en bellen gemaakt zijn, maar omdat ze een intrigerend tijdsbeeld vormen van wat de alternatieve scene 35 jaar geleden bezig hield. Sommige spotjes zijn gedateerd, maar anderen zijn nog verrassend actueel.

      Luister HIER  maar eens naar dit spotje van De Vrienden van Amelisweerd. Al vanaf 1972 voerde deze groep actie tegen de aanleg van Rijksweg 27 ten oosten van Utrecht. Dwars door het enige bos in die omgeving, de Amelisweerd.

     

 

De weg kwam er uiteindelijk wel, maar werd niet -zoals Rijkswaterstaat wilde- dwars door het bos aangelegd , maar aan de rand. Toch werden er 672 eeuwenoude bomen in een paar uur met bulldozers tegen de grond gewerkt en werden zogeheten bosbezetters met harde hand door de Mobiele Eenheid verdreven.

      Anno 2013 is er opnieuw gedoe over deze weg. Minister Schultz lanceerde een plan om de weg te verbreden tot twee maal zeven rijstroken. Eind september vorig jaar werd de beslissing hierover uitgesteld. Dit in verband met te realiseren bezuinigingen.

      Maar opnieuw zijn er protesten en dreigt er actie als die plannen worden doorgezet,. En de argumenten lijken erg veel op die van dertig jaar geleden. Luister vooral naar DIT GESPREK dat ik in 1982 voor de VPRO-Radio hield met voorzitter Jan Korff de Gidts, voorzitter van Vrienden van Amelisweerd.

Verkeersdeskundigen uit Delft hadden toen uitgerekend dat aanpassing van de bestaande rondweg Utrecht veel goedkoper zou zijn en een volwaardig alternatief zou vormen.

      Nu wordt met vrijwel dezelfde argumenten gepleit voor aanpassing van de A 27. Zonder verbreding.

 


Aktiespots 1: Lekker Dier