Vrienden van de aarde

In 1978 werd actie geschreven als aktie. In het VPRO-radioprogramma Embargo, dat op vrijdag aan het eind van de middag werd uitgezonden werd iedere week een aktiespot uitgezonden. Meestal een keer of drie/vier tegen of na het nieuws. 
      Een linksige, alternatieve soms radikale beweging ging iets ondernemen en kreeg een minuut zendtijd om dat aan te kondigen. De VPRO toonde daarmee zijn engagement. De groeperingen stonden in de rij om aan de beurt te komen.

      Op het digitaal radioarchief van de VPRO staat een aantal van die spotjes. En zelf heb ik er ook nog een paar, omdat ik een aantal cassettebandjes heb bewaard van oude uitzendingen.

      Het zijn opmerkelijke spotjes. Niet zozeer vanwege de manier waarop Philippe Scheltema ze met veel toeters en bellen maakte, maar omdat ze een intrigerend tijdsbeeld vormen van wat de alternatieve scene 35 jaar geleden bezig hield. Sommige spotjes zijn gedateerd, maar anderen zijn nog verrassend actueel.

      LUISTER eens naar dit spotje van ‘t Kan anders’. Een nieuw tijdschrift dat antwoord probeerde te geven op de levensvraagstukken uit die tijd.

Tegenover roofbouw, verspilling en kernenergie stond VRIENDEN VAN DE AARDE

Tegenover terreur en de vernietigende bewapeningswedloop stond AFZIEN VAN GEWELD.

Tegenover vastgeroeste rolpatronen met betrekking tot bijv. zwarten, zigeuners en flikkers stond WIJ MENSEN.

      Het blad bleef bestaan tot 2012. Het verschijnt nu onder de naam VredesMagazine een gezamenlijke uitgave van de volgende vredesbewegingen: Vredesbeweging Pais, Humanistisch Vredesberaad, Stop de Wapenwedloop, Haags Vredesplatform, VD AMOK (AntiMilitaristisch Onderzoeks Kollektief) en Wilpf (Woman’s International League for Peace and Freedom)

 

Aktiespots 1: Lekker Dier
Aktiespots 2: Amelisweerd