Een Nederland zonder d


Ik werd gebeld door Annelies de Koning, die stage loopt bij het VPRO-radioprogramma OVT (Onvoltooid Verleden Tijd).
      Of ik op zondagochtend in de uitzending iets kon vertellen over het stukje dat ik op schreef over ´t postzegeltje, dat in 1979 werd uitgegeven ter gelegenheid van de 300ste sterfdag van Joost van den Vondel. (Beelden 144:Speeltoneel & Schouwtoneel). 
      Op dat zegeltje staat in een tweeregelige tekst van de dichter een viertal fouten.
En dat is nogal opmerkelijk,omdat er een zeer uitvoerige procedure geldt voor de totstandkoming van een postzegel.


Hoewel het mij verbaasde dat er kennelijk in 1979 geen aandacht aan deze fouten was geschonken wilde ik wel geschiedenis schrijven.
      Moraal: ‘Als je niet eens in staat bent om een postzegeltje te maken, hou je dan verre van acties in Libië ’
Want we staan niet meer op scherp. Kunnen ook geen bankbiljet maken (Poëzie 14); geen fraudevrij paspoort, geen stemcomputer.


U kunt het gesprek hier beluisteren 5'

 

 

 

 

NEDERLAN

Annelies had overigens ontdekt dat er in 1996 ook een merkwaardige postzegel was verschenen.
      Een zegel namelijk waarop Nederland wordt geschreven zonder d.
Kijk maar naar deze eerste dagafstempeling van de zegel van zeventig cent, die werd uitgegeven ter gelegenheid van de Olympische Spelen in Atlanta. Hieronder een uitvergroting.

 

 

    

VERBEELDING 

Het grote verschil is, dat de fout op de sportzegel bewust gemaakt is. De verbeelding aan de macht.
     
Ontwerper Kees Hubers wilde de d er niet opzetten, omdat de nek van de Vestaalse maagd die de toorts ontsteekt dan bezoedeld zou worden. Hij werd gedekt door meneer H. Kluck van de PTT, die tegenover een verslaggever van het Algemeen Dagblad het nuchtere commentaar gaf: ‘Iedereen weet nu ook wel dat daar Nederland staat’.


WERELD POST UNIE

De Wereld Post Unie (UPU) schrijft overigens voor dat de landsnaam op een postzegel moet voorkomen.
      In 1923 en 1924 zijn wij daar van afgeweken, want toen werd op een aantal zegels niet de naam Nederland vermeld.
Hieronder de zegels die verschenen ter gelegenheid van het 25-jarig regeerjubileum van Koningin Wilhelmina.